Tjenesten for badevannstemperatur er stoppet for vinteren.

Badevannsmålingene er dessverre ikke i drift på vinterstid. Tjenesten kommer opp igjen til våren.