Tjenesten for badevannstemperatur er stoppet.

På grunn av vedlikehold er dessverre ikke badevannsmålingene i drift. Tjenesten kommer opp igjen om kort tid.